Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer

/

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder.

Tid: 17 april 14:00 – 15:30

Plats: Teams

Målet med webbinariet är att öka kunskapen kring långtidsuppföljningens struktur, de medicinska kontroller eller annan särskild uppmärksamhet som rekommenderas i vårdprogrammet.

Alla föreläsare är verksamma på Uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer.

Målgrupp

All personal inom barncancervård, övrig barnsjukvård samt personal som inom vuxensjukvården kommer i kontakt med individer som behandlats för cancer som barn.

Program och anmälan

Titta gärna också på webbutbildning som vänder sig till sjukvård, skola och Försäkringskassa Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer – RCC (cancercentrum.se)