Webbinarium: Nationellt vårdprogram för palliativ vård av Barn

/

Inbjudan Webbinarium NVP pall Barn

 

Webbinarium: Nationellt vårdprogram för palliativ vård av Barn

Målgrupp: Personer och verksamheter som kommer i kontakt med
svårt sjuka och eller döende barn som exempelvis: vårdpersonal
oavsett yrkeskategori och vårdform, studenter, patient- och
närståendeföreningar, kompetenscentrum, beslutsfattare,
daghemsverksamhet, skola och religiösa samfund.

På agendan:
• Introduktion och bakgrund.
• Kommunikation.
• Det döende barnet.
• Symtomlindring vid palliativ vård av barn.
• Barn med neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar – speciella symtom och symtomlindring.

Vänliga hälsningar
Styrgruppen för Nationellt vårdprogram för palliativ vård av Barn.