Webbinarium – Hur mår våra barn och ungdomar under pandemin?

/

INBJUDAN TILL WEBBINARIUM Hur mår våra barn och ungdomar under pandemin?
Välkommen till ett webbinarium om de psykosociala effekterna på barn och ungdomar av nedstängningar, distansundervisning m.m.
Det är känt att barn och ungdomar väldigt sällan blir svårt sjuka av Covid-19. Däremot får barn och ungdomar betala ett högt pris när skolor, fritidsaktiviteter och övriga samhället stänger ner. Vad gör detta med våra barn och ungdomar? Vilka psykosociala konsekvenser ser vi? Syftet med seminariet är att höja medvetenheten och beredskapen i samhället för detta.
Webbinariet arrangeras av Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa i samarbete med Region Jönköpings län.

Datum/tid

16 mars 2021, klockan 13.00–15.00

Plats
Via zoom, länk skickas ut dagen före seminariet

Målgrupp
Hälso- och sjukvårdspersonal, kommunanställda och myndighetspersonal som arbetar med barn och ungdomar.

Anmälan
Anmäl dig så snart som möjligt genom att klicka på länken.

För dig som arbetar utanför Region Jönköpings län

Kontakt
Vid frågor kontakta: Martina Larsson.

 

Program

13:00 Inledning Simon Rundqvist, ordförande NPO barn och ungdomars hälsa
13:05 Barn och ungdomars röster om Corona Anna Sarkadi, CHAP samt ordförande Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa
13.20 Smittläget hos barn och unga Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten
13.30 Hur påverkas barn och ungdomars psykiska hälsa av pandemin? Ing-Marie Wieselgren, NPO Psykisk hälsa, SKR
13:45 Children & young people in the UK – reflecting on the impact of Covid & opportunities for the future Bob Klaber, Consultant Paediatrician & Director of Strategy, Research & Innovation, Imperial College Healthcare NHS Trust
14:00 Förändringar i barns och ungas vårdbesök med anledning av covid-19 Karin Blomgren, Socialstyrelsen
14:15 Under rådande omständigheter – konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg Isabelle Carnlöf, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
14:30 Konsekvenser av pandemin för barn och unga ur ett barnrättsligt perspektiv Daniel Allinger, Barnombudsmannen
14:45 Bris årsrapport – Första året med pandemin, om barns mående och utsatthet Gunilla Bergsten, Bris
14:55 Avslutning