Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt!

/

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt!

Syftet med det här projektet är att undersöka hur specialistsjuksköterskor som arbetar på BHV upplever att ge stöd till föräldrar med övervikt i samband med konsultationer gällande deras barns övervikt.

Vilka söker vi?

Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med erfarenhet av att arbeta inom BHV och av att ge råd och stöd till föräldrar med övervikt angående deras barns övervikt.

Vad innebär det att delta?

De specialistsjuksköterskor som är med i studien deltar i en digital intervju som pågår i drygt 1 timma. I intervjun ställs frågor om dina upplevelser av att ge stöd och råd till föräldrar med övervikt vid konsultationer av deras barns övervikt.

Är du intresserad av att delta och av mer information

Vänligen kontakta:

Julia Lindblom, Doktorand och Distriktssköterska på 036-55 02 882, julia.lindblom@ju.se

Maria Björk, Huvudhandledare, Docent och Barnsjuksköterska på 036–10 12 34, maria.bjork@ju.se