Vi söker kontakt med barn mellan 7 och 12 år och deras föräldrar/vårdnadshavare

/

Till barn och föräldrar/vårdnadshavare:
Vi behöver er hjälp för att ta reda på hur barn får
information om Coronaviruset
Informationsbroschyr/informationsblad – 2020-04-30
(SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19)

Vi vill ta reda på det bästa sättet att ge barn nyheter, viktiga fakta och råd om
säkerhet under Coronaepidemin. Vi är en grupp forskare från Sverige, Kanada,
Spanien, Australien och Storbritannien som studerar barns hälsa. Vi har ett projekt
där vi undersöker varifrån barn får sin information om Coronaviruset (SARS-CoV-2,
och sjukdomen Covid-19).

Vi söker därför kontakt med barn mellan 7 och 12 år och deras
föräldrar/vårdnadshavare.
Informationen samlas in på ett säkert sätt med hjälp av några snabba och enkla
frågor på internet, en webb-enkät. Det finns en enkät för vuxna och en för barn.
Vi ställer några frågor och i barnenkäten ber vi också barnen att rita en
teckning och skicka den till oss, som en del av undersökningen.
Det tar ungefär 10–15 minuter att besvara frågorna. Vi hoppas att ni ska tycka
att det är roligt att delta i projektet.
Deltagandet är frivilligt. Om ni skickar in svaren ger ni oss samtidigt tillåtelse
att använda svaren som en del av vårt projekt.
Svaren är anonyma. Vi kommer inte att fråga efter information som kan
användas för att identifiera er (som namn eller adress).
Umeå Universitet är huvudman för den svenska studien och Maria Forsner är
ansvarig forskare. Etikprövningsmyndigheten har granskat studien.

Länken till barnens frågor är:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/coronaviruschildrenSweden

Länken till föräldrars/vårdnadshavares frågor är:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/CoronavirusparentSweden

Om ni har några frågor eller vill veta mer, mejla Maria Forsner, forskare och
barnsjuksköterska: maria.forsner@umu.se
Projektet leds av: professor Lucy Bray, brayl@edgehill.ac.uk