Vad gör styrelsen? Reviderar kapitel om neonatalvård

/

Reviderar ett kapitel som beskriver regionens insatser och utveckling inom neonatalvård. Det är ett uppdrag via myndigheten för vård- och omsorganalys. Det en del av  Vårdanalys uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa (S2016/06724FS). 

 

Läs mer

Lämna en kommentar