Vad gör styrelsen? Remissvar om God och nära vård

/