Utlysning 2020 Stiftelsen Samariten

/

Utlysning 2020
Bidrag ges som forskningsanslag eller stipendiemånader (1-3 mån) till forskningsprojekt inom barnsjukvård.
Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare såsom Vetenskapsrådet, EU, Barncancerfonden etc. Stiftelsen välkomnar också ansökningar för anordnande av vetenskapliga symposier.

Stiftelsen Samariten delade år 2019 ut totalt
1 291 000 kronor till 34 projekt.

Ansökningsperiod 2020-09-14 – 2020-10-14 då webbformulär och
detaljerad instruktion finns tillgängliga på hemsidan:
www.stiftelsensamariten.se
Ansökningar skall vara Stiftelsen Samariten tillhanda
senast onsdag den 14 oktober 2020.
Stiftelsen Samariten
Kontaktperson: Kristin Mattsson
stiftelsen.samariten@gmail.com