Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska

Kompetensbeskrivningen är övergripande och innehåller rekommendationer om krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens.
Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10