Utbildning

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska

Kompetensbeskrivningen är övergripande och innehåller rekommendationer om krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens.
Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10

Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård

Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan du läsa på flera olika lärosäten, både helfart eller halvfart. Det finns både som reguljärutbildning eller på distans. I utbildningen till specialistsjuksköterska ingår magisterexamen i omvårdnad.
Ansöker gör du via antagning.se.
En del arbetsgivare har utbildningstjänster eller uppdragsutbildningar. Dessa tjänster söks via respektive arbetsgivare.