Tillsammans för barnets bästa

/

Tillsammans för barnets bästa

Nationell konferens om universellt föräldraskapsstöd under de tidiga åren

10 juni 2020

Konferensen kommer att bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Dagen kommer att belysa vetenskapen kring varför föräldraskapsstöd är viktigt och belysa hur olika samverkansformer mellan verksamheter, aktörer och stödformer kan bli en framgångsfaktor för barnets bästa.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Samhällets aktörer har en viktig roll att stötta föräldrar i deras föräldraskap.

Men vad vill föräldrar ha för stöd, vad fungerar och hur kan samhällets aktörer samverka för att tillsammans bidra till barnens bästa?

Välkommen till en konferens om universellt föräldraskaps­stöd i samverkan!

Läs mer