Stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning

/

Stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning

 

Behöriga sökande är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska barnmorskeförbundet krävs.

 

Bidrag kan sökas för utbildning, projekt- utvecklingsarbeten:

* som rör vårdkedjan mödravård – förlossning – eftervård – neonatalavdelning – barnavårdscentral eller

* som syftar till att utveckla relationerna mellan mor, barn och övrig familj.

Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt, samt att en kostnadskalkyl bifogas. Bidrag ges inte för lönebortfall, för redan genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre utbildningar.
30 000 kronor delas ut totalt, fördelat över utvalda ansökningar. Endast de som tilldelats stipendium meddelas.
Original samt tre kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas.
Sista ansökningsdag är den 27 augusti 2021.

 

Ansökningsblanketter finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se alternativt kan beställas på telefon 08-412 24 00.

Alternativt kontakta Svenska barnmorskeförbundet, telefon 08-10 70 88.