Stipendium, kongress

/

Charlotte Angelhoff

Specialistsjuksköterska barn/ungdom, medicine doktor

Ansvarig för kongress/utställare & stipendium

Kort om styrelseuppdraget:
Tar emot, granskar och sammanställer de stipendium som söks från föreningen.
Medverkar vid planering av kongresser, kontakt med utställare.

Hemort

Linköping

Arbetsplats

Jobbar kliniskt och med forskning på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping.

Kontakta mig angående stipendier Kontakta mig angående kongresser