Tidigare stipendiater

Jubileumspris

2019
Charlotte Castor  Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives.

Charlotte Castor är barnsjuksköterska och disputerade i september 2019 med en avhandling vars syfte var att utifrån olika perspektiv undersöka avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för barn. Det första delarbetet fokuserade på professionella vårdgivares utmaningar, men också deras erfarenheter av givande och meningsfullhet. Det andra delarbetet presenterade levda erfarenheter från barn, syskon och föräldrar gällande att få vård i hemmet, och hur detta gynnade deras vardagsliv och hälsa. I det tredje delarbetet granskade Charlotte remisser till ASIH, och resultatet visade skillnader i regionen gällande intravenös antibiotika och palliativ vård samt hur stor andel remitterade barn som accepterades för vård. Det fjärde delarbetet visade att kostnaderna inte ökade när ASIH gavs som en del av total vård jämfört med vård utförd bara på sjukhus. I avhandlingens ramberättelse har Charlotte Castor syntetiserat resultaten från delstudierna samt också presenterat nya resultat, vilket ger en fördjupad förståelse av vård i hemmet till barn med olika sjukdomar och i olika faser av sjukdom.

Charlotte Castor presenterar sammanfattningsvis ett avhandlingsarbete med hög vetenskaplig kvalitet, där samtliga delstudier är publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingens resultat har stor klinisk relevans för integreringen av hemsjukvård för barn. Bedömningsjuryn finner därför att Charlotte Castor tilldelas priset för bästa avhandling under 2019.

2018
Emma Olsson Promoting Health in Premature Infants – with special focus on skinto-skin contact and development of valid pain assessment, Juryns motivering.
Detta har uppmärksammat i pressen:

2017
Vedrana Vejzovic tilldelas 10 000 SEK för för sin avhandling,”Going through a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease: children’s and parents’ experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy”
2016
Marina Jonsson tilldelas 10 000 SEK för avhandlingen Asthma care for children and adolescents

2015
Ragnhild Maastrup tilldelades 10 000 SEK för avhandlingen Breastfeeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers, and clinical practice

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors resestipendium

2018
Inför ansökningsomgången av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Resestipendium som förföll den 15 januari 2018, mottogs ansökningar från 6 sökande varav följande stipendiater tilldelades medel;

Ellen Ingemyr och Tove Andreasson tilldelades 4000 kronor vardera för praktik på en barnavdelning i Kampala, Uganda.
Malin Rising Holmström tilldelades 5000:- för deltagande och posterpresentation vid Nordic Conference of Nursing Research, Oslo, Norge. Charlotte Sahlén Helmer tilldelades 6000:- för deltagande och muntlig presentation på 4th Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) Congress on Paediatric Nursing, Aten, Grekland.
Laura Darcy tilldelades 6000 kronor för deltagande och muntlig presentation på 4th Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) Congress on Paediatric Nursing, Aten, Grekland.

2017
Laura Darcy tilldelas 5 500 kronor för deltagande och posterpresentation vid The Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm, Sverige.
Lotta Blank tilldelas 8500 kronor deltagande och posterpresentation vid The European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 50th annual meeting Prag Tjeckien.
Stina Inga tilldelades 8500kronor deltagande i utbildning om mäns våld mot kvinnor.

2016
Berit Gustafsson tilldelas 5 000 kronor för deltagande vid The World Congress of the Association for Infant Mental Health, Prag, Tjeckien
Jenny Bergström tilldelas 10 000 kronor för deltagande och posterpresentation vid Embrace the circle of life, World Council of Enterostomal Therapists, Kapstaden, Sydafrika
Laura Darcy tilldelas 2 500 kronor för deltagande och posterpresentation vid The Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm, Sverige
Malin Ekström tilldelas 2 500 kronor för deltagande vid Barnveckan 2016, Östersund, Sverige

2015
Barbro Cederqvist Marklund tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 26th Congress of the European Society for Paediatric Urology i Prag, Tjeckien
Elisabeth Eriksson tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 7th European Pediatric GI Mobility Meeting i Sorrento, Italien
Stefan Nilsson tilldelas 8 000 SEK för deltagande och posterpresentation vid The 10th International Symposium of Pediatric Pain i Seattle, USA
Susanne Jonsson tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 26th Congress of the European Society for Paediatric Urology i Prag, Tjeckien
Åsa Heimer tilldelas 3 000 SEK för oral presentation och deltagande vid European Conference on Domestic Violence på Irland, Belfast

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors vetenskapliga stipendium

2018
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Vetenskapliga stipendium som förföll den 15 april, 2018 hade en sökande men inga medel tilldelades.

2017
inga sökanden

2016
Malin Rising-Holmström tilldelas 5 000 kronor för utskrift av intervjuer till projektet Diabetes i skolan (DiS)

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium

2018
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium som förföll den 15 oktober 2018 hade fyra sökanden varav en stipendiat till delades medel:
Malin Nilsson tilldelades 10000 kronor för sitt projekt ”Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet. Barnsjuksköterskans upplevelse av sjuksköterskebesök på en barnakutmottagning.”

2017
Maria Samuelsson tilldelades 5000 kr i Förbättringsstipendium för sitt arbete med ”Everyday life of children on home parenteral nutrition and their families.”