Tidigare stipendiater

Jubileumspris

2021/2022

Malin Jacobsson, ”Jag vill sova, men kan inte”: Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn.

2020

Elin Hjorth, Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy.

2019
Charlotte Castor, Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives.

2018
Emma Olsson, Promoting Health in Premature Infants – with special focus on skinto-skin contact and development of valid pain assessment.

2017
Vedrana Vejzovic, Going through a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease: children’s and parents’ experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy.

2016
Marina Jonsson, Asthma care for children and adolescents.

2015
Ragnhild Maastrup, Breastfeeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers, and clinical practice.

 

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors resestipendium

2023

Inför ansökningsomgången  som förföll den 15 januari 2023 mottogs 13 ansökningar varav sex beviljades 4000 kr  vardera: Charlotte Sahlén Helmer, Veronica Starke, Kajsa Kling, Anette Falk, Annika Eriksson och Lisa Nilsson.

Inför ansökningsomgången som förföll den 15 september 2023 mottogs 13 ansökningar varav fyra ansökningar beviljades: Matilda Modigh och Maria Krona tilldelades tillsammans 6100 kr (hela sökta summan) för ett studiebesök på Great Ormond Street Hospital i London. Angelica Höök tilldelades 5000 kr för posterpresentation vid ISPP i Halifax, Kanada. Gunilla Flankegård tilldelades 5000 kr för muntlig presentation vid Nordic Conference in Nursing Research i Reykjavik på Island. Charlotte Weiner tilldelades 5000 kr för att delta vid SIOP i Ottawa, Kanada, med en posterpresentation.

2022

Inför ansökningsomgången  som förföll den 15 januari 2022 mottogs fyra ansökningar. Pernilla Lucander, Kerstin Iveus och Karin Nordin beviljades 5000 kr vardera för medverkan på internationella konferenser. Malin Jacobsson beviljades 3600 kr för medverkan på Barnveckan.

Inför ansökningsomgången  som förföll den 15 september 2022 mottogs sex ansökningar varav fem beviljades: Maja Sandström 3600 kr, Gunilla Flankegård 4000kr, Charlotte Sahlén Helmer 4000kr, Charlotte Werner 4000kr och Alexandra Buttoni 4000kr. Detta var första gången RfB utlyste ett resestipendium på hösten.

2021

Inga ansökningar mottogs.

2020

2020 mottogs ansökningar från 6 sökande varav följande stipendiater tilldelades medel; Charlotte Sahlén Helmer, Laura Darcy, Ann-Charlotte Almblad, Ulrika Hagekull och Gunilla Flankegård som får 4000 kronor vardera.

2019

2019 mottogs ansökningar från 7 sökande varav följande stipendiater tilldelades medel;

 • Elin Öst, posterpresentation på 28th Annual American APSNA Scientific Conference i Boston, USA
 • Anna Sahlqvist, deltagande på ECPB, European club for pediatric burns, Prag, Tjeckien
 • Josefin Meldo, presentation på 53th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Sevilla, Spanien
 • Åsa Burström, posterpresentation på Society for Adolescent Health and Medicine Washington, USA

2018
2018 inkom sex ansökningar, varav följande stipendiater tilldelades medel;

 • Ellen Ingemyr och Tove Andreasson tilldelades 4000 kronor vardera för praktik på en barnavdelning i Kampala, Uganda.
 • Malin Rising Holmström tilldelades 5000:- för deltagande och posterpresentation vid Nordic Conference of Nursing Research, Oslo, Norge.
 • Charlotte Sahlén Helmer tilldelades 6000:- för deltagande och muntlig presentation på 4th Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) Congress on Paediatric Nursing, Aten, Grekland.
 • Laura Darcy tilldelades 6000 kronor för deltagande och muntlig presentation på 4th Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) Congress on Paediatric Nursing, Aten, Grekland.

2017

 • Laura Darcy tilldelas 5 500 kronor för deltagande och posterpresentation vid The Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm, Sverige.
 • Lotta Blank tilldelas 8500 kronor deltagande och posterpresentation vid The European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 50th annual meeting Prag Tjeckien.
 • Stina Inga tilldelades 8500kronor deltagande i utbildning om mäns våld mot kvinnor.

2016

 • Berit Gustafsson tilldelas 5 000 kronor för deltagande vid The World Congress of the Association for Infant Mental Health, Prag, Tjeckien
 • Jenny Bergström tilldelas 10 000 kronor för deltagande och posterpresentation vid Embrace the circle of life, World Council of Enterostomal Therapists, Kapstaden, Sydafrika
 • Laura Darcy tilldelas 2 500 kronor för deltagande och posterpresentation vid The Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm, Sverige
 • Malin Ekström tilldelas 2 500 kronor för deltagande vid Barnveckan 2016, Östersund, Sverige

2015

 • Barbro Cederqvist Marklund tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 26th Congress of the European Society for Paediatric Urology i Prag, Tjeckien
 • Elisabeth Eriksson tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 7th European Pediatric GI Mobility Meeting i Sorrento, Italien
 • Stefan Nilsson tilldelas 8 000 SEK för deltagande och posterpresentation vid The 10th International Symposium of Pediatric Pain i Seattle, USA
 • Susanne Jonsson tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 26th Congress of the European Society for Paediatric Urology i Prag, Tjeckien
 • Åsa Heimer tilldelas 3 000 SEK för oral presentation och deltagande vid European Conference on Domestic Violence på Irland, Belfast

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors vetenskapliga stipendium

2023

2023 inkom sex ansökningar varav Veronica Starke, Charlotte Weiner och Johanna Sjömar beviljades 3500 kr vardera till språkgranskning av manus och Louise Hafsten beviljades 3500 kr för inköp av diktafon och presenter till barn.

2022

2022 inkom tre ansökningar, varav Cornelia Blixt beviljades 9000:-

2021

2021 inkom tre ansökningar, varav Charlotte Weiner, Christine Breili och Pyrola Bäcke beviljades 7000:- vardera

2020

Inga sökande

2019

2019 inkom tre ansökningar,  varav följande två tilldelades medel:

 • Karin Nordin tilldelas 10000 kr för inköp av biobiljetter till barn som deltar i studien ”Tidig behandling av barnfetma – Långtidsutvärdering av effekter och mekanismer fyra år efter påbörjad behandling. Mer och Mindre (MoM) studien”.
 • Gunilla Flankegård tilldelas 10000 kr för inköp av intervju- och transkriberingsutrustning samt resekostnader för studien ”Idiopatisk förstoppning hos barn – Föräldrars upplevelser”.

2018
2018 hade en sökande men inga medel tilldelades.

2017
inga sökanden

2016
Malin Rising-Holmström tilldelas 5 000 kronor för utskrift av intervjuer till projektet Diabetes i skolan (DiS)

 

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium

2018
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium som förföll den 15 oktober 2018 hade fyra sökanden varav en stipendiat till delades medel:
Malin Nilsson tilldelades 10000 kronor för sitt projekt ”Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet. Barnsjuksköterskans upplevelse av sjuksköterskebesök på en barnakutmottagning.”

2017
Maria Samuelsson tilldelades 5000 kr i Förbättringsstipendium för sitt arbete med ”Everyday life of children on home parenteral nutrition and their families.”