Stipendier

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Jubileumspris

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Jubileumspriset instiftades 2015 med anledning av RfBs 40-årsjubileum och årligen delas ett stipendium på 10 000 SEK ut i samband med Barnveckan. Nominering med motivering ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 31 januari.
För mer information

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Resestipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) resestipendium syftar till att främja specialistsjuksköterskans kunskap i pediatrisk omvårdnad så att barnet och dess familjs omvårdnadsbehov tillgodoses. Resestipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad och verkar inom området hälso- och sjukvård för barn. RfB delar årligen ut ett eller flera resestipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 januari alternativ 15 september. För mer information och anmälan

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Vetenskapliga stipendium

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar behöver ha kunskap om forskningsprocessen och grundläggande forskningsmetoder för att kunna integrera bästa tillgängliga evidens med såväl klinisk erfarenhet som barns och deras familjers önskemål och förväntningar. Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) vetenskapliga stipendium syftar därför till att främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget inom ämnet pediatrisk omvårdnad och kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad och är i början av din forskarutbildning. RfB delar årligen ut ett eller flera vetenskapliga stipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 april.
För mer information och anmälan

Ebba Danelius stiftelse

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening erfordras.
Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Obs: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna. Endast de som tilldelats bidrag meddelas.
För sista ansökningsdag se hemsidan hänvisning nedan.

Ansökningsblanketter till Ebba Danelius stiftelse finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se alternativt kan beställas på telefon 08- 412 24 00.

Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt enbart ansökningsblanketten digitalt i Wordformat till Lina Hammarbäck.