Stipendie att söka! Ebba Danelius stiftelse

/

Ebba Danelius stiftelse

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Obs: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna.
Endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2021

 

Ansökningsblanketter till Ebba Danelius stiftelse finns på Svensk sjuksköterskeförening. Läs mer.