Stiftelsen Samariten utlyser stipendium

/

Utlysning 2021
Stiftelsen Samariten delade år 2020 ut totalt 1 507 000 kronor till 46 projekt. Bidrag ges som forskningsanslag eller stipendiemånader (1-3 mån) till forskningsprojekt inom barnsjukvård. Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare såsom Vetenskapsrådet, EU, Barncancerfonden etc. Stiftelsen välkomnar också ansökningar för anordnande av vetenskapliga symposier.

Ansökningsperiod 2021-09-13 – 2021-10-17 då webbformulär och
detaljerad instruktion finns tillgängliga på

hemsidan:
www.stiftelsensamariten.se

Ansökningar skall vara Stiftelsen Samariten tillhanda
senast söndag den 17 oktober 2021