Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

/

Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

Sverige står inför den historiskt sett största vaccinationsinsatsen någonsin vilket kräver särskilda färdigheter hos vårdpersonalen. För att regionerna inte ska stå utan kompetens startar nu Sophiahemmet Högskola en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med covid-19-vaccinationer.

Det finns farhågor om att det inte finns tillräckligt många sjuksköterskor med kompetens för att kunna genomföra denna stora vaccinationsinsats på ett effektivt och patientsäkert sätt. För att möta detta behov har Sophiahemmet Högskola tagit fram en utbildning som uppfyller Socialstyrelsens krav för att ge underlag för behörighet att ordinera covid-19-vaccination. Det finns ingen annan motsvarande utbildning i Sverige men i januari sjösätts den nationellt, regionalt och lokalt.

– Detta är ett bidrag till den nationella vaccinationsplanen. Vi vill hjälpa till och säkerställa att det finns tillräckligt med utbildad legitimerad personal som både kan ordinera och administrera covid-19-vaccinationer, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

Utbildningen, som utformats med hjälp av expertis inom smittskydd- och vaccinområdet, vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Andra som kan ha nytta av utbildningen är läkare, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som redan idag har rätt att ordinera vaccin, men som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

– Vi får inte glömma att det är ett helt nytt vaccin med uppåt sex sorter som ska hanteras och en hel befolkning som ska vaccineras. Därför måste vi säkra att så många som möjligt har den kunskap och kompetens som krävs. Genom att även utbilda legitimerade sjuksköterskor kan vi stärka upp de verksamheter som har behov av fler som kan ordinera covid-19-vaccin, förklarar Johanna Adami.

Under den en dag långa distansutbildningen får deltagarna en fördjupad kunskap om bland annat grundläggande vaccinationsimmunologi, biverkningar och allergier med fokus på covid-19-vaccinationer. Den startar i mitten av januari och kommer fortgå under hela året för de regioner och verksamheter som önskar utbilda sina medarbetare.

Läs mer om utbildningen här.

För mer information:
Pia Hultkrantz, kommunikationsansvarig Sophiahemmet: 08-406 20 16
Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola: 070-5697287