Sök vårt förbättringsstipendium!

/

Nu är det dags att söka vårt förbättringsstipendium!

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar behöver systematiskt och kontinuerligt analysera och genomföra förändringar i organisationen som syftar till en högre kvalitet. Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) förbättringsstipendium syftar därför till att främja kvalitetsutveckling av patientnära arbete inom området hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Förbättringsstipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad. RfB delar årligen ut ett eller flera förbättringsstipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 oktober.

Läs mer om hur du ansöker här!