Sekreterare

/

Anna-Clara Rullander

Specialistsjuksköterska inom hälso och sjukvård för barn och ungdomar, Universitetslektor, Medicine doktor inom omvårdnad.

Sekreterare

Kort om styrelseuppdraget.

Hemort

Umeå

Arbetsplats

Hemsjukhus: Norrlands Universitetssjukhus

Universitet: Umeå Universitet (där jag har min anställning som universitetslektor med en klinisk koppling till barnkliniken vid NUS)

Kontakta mig