RfB styrelse ingår i referensgrupp ”En Sammanhållen god och nära vård för barn och Unga” 2019:93

/

Vad gör styrelsen tro? En del av vårt arbete är att ingår i olika referensgrupper. Just nu jobbar vi bland annat med

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga Dir. 2019:93

Publicerad 02 december 2019

Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.

 

Läs mer