RfB har granskat nya kunskapsstöd

/

Riksföreningen för barnsjuksköterskor har deltagit granskningen gällande fyra nya kunskapsstöd om Röda hund, mässling, påssjuka och vattkoppor.

I kvalitetssäkringsprocessen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården har landsting och regioner, myndigheter, andra nationella kunskapsstöd och expertgrupper möjlighet att lämna kommentarer till ansvarig ämnesgrupp innan rekommendationerna godkänns för publicering.

Respektive ämnesgrupp ansvarar för att det nationella innehållet är aktuellt, multidisciplinärt, tillämpbart i hela landet och att det stämmer med nationella riktlinjer.