Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Stipendium, kongress

Styrelseledamot: Charlotte Angelhoff

Charlotte Angelhoff Specialistsjuksköterska barn/ungdom, medicine doktor Ansvarig för kongress/utställare & stipendium Kort om styrelseuppdraget: Tar emot, granskar och sammanställer de stipendium som söks från föreningen. Medverkar vid planering av kongresser, …

Läs mer

Kongress, utställare

Styrelseledamot: Birgitta Kertis

Birgitta Kertis Jag är barnsjuksköterska med lång klinisk erfarenhet av barnsjukvård men även vuxenonkologi. Sedan min disputation 2015, arbetar jag som universitetslektor på Mälardalens Högskola. Min undervisning är främst i …

Läs mer

Digitala kanaler

Styrelseledamot: Malin Ekström

Malin Ekström Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, MSc. Ansvarig hemsida & sociala medier Handhar vår hemsida, Facebooksida och Instagram-konto. Hemort Göteborg Arbetsplats Arbetar på …

Läs mer