Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården Beskrivning av effekter och sammanfattning av lärdomar från pandemins första halvår

Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården Beskrivning av effekter och sammanfattning av lärdomar från pandemins första halvår   Barnhälsovården bevakar de yngsta barnens rätt till hälsa och hälsovård och är en viktig …

Läs merCovid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården Beskrivning av effekter och sammanfattning av lärdomar från pandemins första halvår

Stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning

Stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning   Behöriga sökande är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska barnmorskeförbundet krävs.   Bidrag kan sökas för utbildning, projekt- utvecklingsarbeten: * som rör …

Läs merStipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning