Nominering till RfBs styrelse

Vill du vara med i styrelsen för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor?

Är du intresserad av föreningsarbete och vill vara med och påverka vår profession som barnsjuksköterska? Då är det dig vi behöver i styrelsen.

Styrelsearbetet är ett ideellt arbete som ger mycket utveckling och stimulans, dels till dig själv men också till din arbetsplats. Vi vill gärna ha spridning i styrelsen både när det specialistområden, kompetens och bostadsort.

Vi ser att du har ett intresse och engagemang i att utveckla professionen.

Arbetet i styrelsen fördelas mellan olika funktioner, ordförande, kassör, sekreterare och ansvarig utgivare för Barnbladet. Styrelsen arbetar med frågor som stipendier, bevakar utbildningsfrågor, hemsidan, forskning och utveckling. Deltar i nordiskt- och internationellt samarbete, samt samverkar med andra riksföreningar och organisationer, bevakar och svarar på yttranden och remisser. Föreningen arrangerar årligen utbildningsdagar och kongresser.

Om du inte själv känner dig manad för uppdraget så har du kanske en kollega som du kan nominera till valberedningen.

Valberedningen

Stefan NilssonSammankallande

Nilufar Hathalia Shastavari

Nominering till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors styrelse

NOMINERAD

FÖRSLAGSGIVARE