Årsmöte

Kallelse till Årsmöte i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors årsmöte 2020 äger rum den 15 november. Se mer
RfB föredragningslista vid Årsmöte

Verksamhetsberättelse med verksamhetsplan

Verksamhetsberättelsen beskriver vad Riskföreningen för Barnsjuksköterskor har gjort under det gångna året. Den sammanställs retrospektivt i början av varje år.

Verksamhetsplanen beskriver det som föreningen vill åstadkomma under det kommande året mellan två årsmöten. Årsmötet hålls i samband med Barnsjuksköterskedagarna varje år. De senaste åren har Barnsjuksköterskedagarna varit en del av Barnveckan.

Önskar du ta del av verksamhetsberättelsen eller årsmötesprotokoll kontakta sekreterare.