Årsmöte

Kallelse till Årsmöte i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors årsmöte 2023 ägde rum under Barnveckan i Halmstad. Se mer
RfB föredragningslista vid Årsmöte

Verksamhetsberättelse med verksamhetsplan

Verksamhetsberättelsen beskriver vad Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har gjort under det gångna året. Den sammanställs retrospektivt i början av varje år.

Verksamhetsplanen beskriver det som föreningen vill åstadkomma under det kommande året mellan två årsmöten. Årsmötet hålls i samband med Barnsjuksköterskedagarna varje år. De senaste åren har Barnsjuksköterskedagarna varit en del av Barnveckan.

Önskar du ta del av verksamhetsberättelsen eller årsmötesprotokoll kontakta sekreterare.