Nu är det dags att nominera årets avhandling inom pediatrisk omvårdnad till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) jubileumspris!

/
Har du eller någon sjuksköterska i din närhet disputerat under 2021 eller 2022?
Nu är det dags att nominera årets avhandling inom pediatrisk omvårdnad till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) jubileumspris!Priset syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer.Mottagaren av Jubileumspriset är sjuksköterska verksam inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor senast vid nomineringen till Jubileumspriset och har: * avlagt doktorsexamen vid något av Sveriges lärosäte under det gångna året (Pga av pandemin tar vi emot nomineringar från avhandlingar som lagts fram under både 2021 och 2022 detta år)* bedrivit forskning i samklang med Riksföreningen för Barnsjuksköterskors inriktning* bedrivit forskning av relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar* bedrivit forskning av hög vetenskaplig kvalitetLäs mer om hur du går tillväga för att nominera här:  RfB’s Jubileumspris
2020 års mottagare av RfB’s Jubileumspris var Elin Hjort med avhandlingen ”Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy”