NoSB

NoSB – Nordiskt samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn

NoSB är ett nätverk där sjuksköterskor träffas för att diskutera frågor kring barn och ungdomars hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grönland och Färöarna deltar i nätverket. Sverige deltar med representanter från Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktssköterskeföreningen.

Målsättningen med NoSB är

  • Att bidra till att ge och öka kunskapen och höja kompetensnivåerna för sjuksköterskor som arbetar med förebyggande, hälsofrämjande och behandling med barn och ungdom och deras familjer.
  • Att vara ett forum för diskussion där temat är förebyggande, hälsofrämjande och behandling för sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.
  • Att skapa ett nätverk för att stimulera till utbildning, forskning samt att vara uppdaterad med aktuell utveckling och kunskap mellan de nordiska länderna.

2010 NORDISK SAMARBETSAVTAL

Medlemsföreningar

Förutom Riksföreningen för barnsjuksköterskor ingår följande medlemsföreningar i NoSB:

Norge

Danmark

Island

  • Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga (The Icelandic Nurse’s Association)

Sverige

Färöarna 

NoSB finns på på facebook: NoSB – Nordic coorperation for nurses working with Children and youngster