Habilitering

Kontaktperson

Sammankallande för detta nätverk är Barbro Cederqvist Marklund, Uroterapeut och Barnsjuksköterska, Barn och ungdomshabiliteringen i Umeå.