Nätverk

Syftet med ett nätverk är att skapa forum för utbyte av erfarenheter och kunskap inom specifika områden inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Varje nätverk bör ha en arbetsgrupp som består av 3-5 personer. För att få ingå i arbetsgruppen som sjuksköterska ska vederbörande vara medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Arbetsgruppen är den grupp som initierar till ev. studiedagar, träffar i samband med den årliga kongressen samt kontakt mot styrelsen. Arbetsgruppen har full frihet att delegera arbetsuppgifter till kollegor för att fördela arbetsuppgifter.

Nätverket ska lyda under Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Nätverkets arbetsgrupp är skyldig att återrapportera till styrelsen minst två gånger/år samt skriftligt redovisa för arbetet under det gångna året i verksamhetsberättelsen.