Medlem

Alla som är intresserade av hälso- och sjukvård för barn och ungdom kan bli medlem i Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor är stadigt växande och vi är en mötesplats för barnsjuksköterskans professionella utveckling samt håller dig uppdaterad inom omvårdnad.

Som medlem får du:

  • Vår tidning BarnBladet – sex nummer per år
  • Medlemsrabatt på aktuella konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier och bidrag

Välkommen att bli medlem genom att klicka på länken: Bli medlem

Medlemsavgifter

Barnsjuksköterska/sjuksköterska 350 kr/år

Studerande 150 kr/år Efter 1 år övergår automatisk som full betalande om ej uppvisande av aktuellt studerandekort/Mercanatkort.

Pensionär 150 kr/år

Kompletterande medlem 300 kr/år
För dig som även är betalande medlem i någon av Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk 

Associerad medlem – ej sjuksköterska 350 kr/år
Övriga intressenter får vara associerad medlem. Som associerad medlem stöder du vårt arbete och har samma förmåner som ordinarie medlem, dock inte rösträtt på föreningsstämman och du kan inte söka medel från våra fonder och stipendier.