Lilla Barnsmärtguiden – ditt stöd för att hjälpa barn vid smärtsamma injektioner och vaccinationer

/

Lilla Barnsmärtguiden – ditt stöd för att hjälpa barn vid smärtsamma injektioner och vaccinationer

Lilla Barnsmärtguiden riktar sig till dig som ger injektioner och vaccinationer till barn i åldrarna 0–6 år. Här finner du handfasta råd, aktuella och evidensbaserade metoder samt tips på hur du involverar vårdnadshavare för att göra dessa procedurer mindre smärtsamma för alla inblandade.

Det är två aktiva i Riksförening för barnsjuksköterskor som står bakom detta arbete. Beatrice Olsson Duse, specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, magisterexamen i vårdvetenskap, även styrelseledamot och ansvarig utgivare för vår tidning BarnBladet. Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning på pediatrisk omvårdnad, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Han har ingått i bedömningskommittén för vårt Jubileumspris under flera år. Där årets avhandling i pediatrisk omvårdnad utses.

Lilla Barnsmärtguiden är en guide med råd och tips till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den riktar sig till dig som ska ge injektioner och vaccinationer till barn i åldrarna 0–6 år och är tänkt att göra dessa procedurer lättare och mindre smärtsamma för alla inblandade.

Procedurer som involverar nålar är ofta en stor källa till ängslan och oro hos barn. Även vårdnadshavare och vårdgivare kan uppleva situationen som stressande. Därför har vi tagit fram Lilla Barnsmärtguiden, en guide som förser dig som möter små barn i ditt arbete med lättillgänglig information om aktuella och evidensbaserade metoder för smärtlindring. Du hittar handfasta råd om olika tekniker som är tillämpbara vid injektioner på barn i åldern 0–6 år samt tips på hur du kan involvera barnets vårdnadshavare. För dig som vill läsa mer än det guiden erbjuder finns tips om referenser och länkar till relevanta sidor under respektive avsnitt.

Syftet med guiden är att genom bra planering, god omvårdnad och ibland medicinska åtgärder, ge varje barn en så positiv stund som möjligt i en situation som kan vara både stressande och smärtsam. De metoder och råd som ges på sidan passar för alla olika typer av injektioner: Intramuskulära, subkutana och intrakutana.

Vad du gör i ditt arbete och vilka metoder du väljer för att minska upplevelsen av smärta spelar stor roll i det enskilda mötet med det lilla barnet.

 

Till Lilla Barnsmärtguidens hemsida:

Lilla Barnsmärtguiden