Kurs i spädbarnets motorik, general movements.

/

PRECHTL’S METHOD OF THE QUALITATIVE ASSESSMENT OF GENERAL MOVEMENTS BASIC COURSE

Tips om kurs i spädbarnets motorik, general movements.  Kursen går i Stockholm 7-10 juni 2022 och vänder sig till olika kliniska professioner som ser spädbarn med risk för avvikande motorisk och neurologisk utveckling: sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl.

Läs mer