Kongress, utställare

/

Birgitta Kertis

Jag är barnsjuksköterska med lång klinisk erfarenhet av barnsjukvård men även vuxenonkologi. Sedan min disputation 2015, arbetar jag som universitetslektor på Mälardalens Högskola. Min undervisning är främst i pediatrik och metodkurser, samt handledning av uppsatser på olika nivåer. Min forskning är för närvarande fokuserad på Covid 19, men även föräldraskap med fokus på pappor. Jag är dessutom volontär för Operation Smile med vilka jag varit på tio medicinska uppdrag som barnsjuksköterska. Jag stimuleras av internationella utbyten och har via MDH arbetat tre veckor i på universitet i USA samt tre veckor i Indien. I början av 2020 fick jag via ett stipendium verka på ett universitet i Nya Zealand i två månader.

Ansvarig för kongress & utställare

Ansvarar för kongresser och utställare. Har hand om prenumeranter till BarnBladet och vår utbildningsdag i samarbete med Läkemedelsverket.

Hemort

Västerås

Arbetsplats

Mälardalens Högskola

Kontakta mig