Kassör

/

Katarina Patriksson

Barnsjuksköterska

Kassör och vice ordförande

Kort om styrelseuppdraget.

Hemort

Trollhättan

Arbetsplats

Neonatal NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) 50 %, Doktorand Göteborgs Universitet 50 %.

Kontakta mig