Kallelse till årsmöte – Uppdatering – Endast digital medverkan

/

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor inbjuder till årsmöte. Endast digital medverkan.

Datum: 201115

Tid: 14.00 – 15.30

Programvara: Zoom

Önskar du delta via länk sker anmälan till ordförande Helena Wigert senast 201112

Hjärtligt välkommen!

Önskar styrelsen i RfB