Jobbar du som skolsköterska på högstadium eller gymnasium? Träffar du flickor med mensvärk?

/

Jobbar du som skolsköterska på högstadium och/eller gymnasium?

Träffar du flickor med mensvärk?

 

Vi söker deltagare till en intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter av att möta flickor med mensvärk.

 

Resultatet kommer att bidra med viktig kunskap i ett område som är outforskat både i Sverige och internationellt. Målet är att flickor med mensvärk ska få en effektiv behandling och omvårdnad redan i ett tidigt skede.

Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och genomförs via telefon. Vid intresse av att delta och/eller frågor om studien kontakta Hanna Grundström 

Studien är ett samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet

 

Ansvariga för studien:

 

Hanna Grundström och Charlotte Angelhoff

Leg. Barnmorska, Medicine Doktor respektive Specialistsjuksköterska Barn/ungdom, Medicine Doktor

Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping och H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping

 

Linköpings Universitet

Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård och Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper

Avd. för Omvårdnad och Reproduktiv Hälsa och Avd. för Barns och Kvinnors Hälsa