Hjälp till föräldrar som flytt kriget i Ukraina

/

Forskargruppen CHAP – Child Health and Parenting (Barnhälsa och föräldraskap) vid Uppsala Universitet har tagit fram ett informationsmaterial till föräldrar, eller vuxna som tar hand om barn efter flykt, som hjälp under den första svåra tiden. Informationen finns på ukrainska, ryska och svenska och materialet är fritt att sprida. Kan användas av alla som möter nyanlända både privat och inom sitt arbete t.ex. inom barnhälsovården.

Informationsmaterialet hittar ni här.