Har du disputerat under 2023?

/
Har du eller någon sjuksköterska i din närhet disputerat under 2023?
Nu är det dags att nominera årets avhandling inom pediatrisk omvårdnad till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) jubileumspris!Priset syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer.Mottagaren av Jubileumspriset är sjuksköterska verksam inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor senast vid nomineringen till Jubileumspriset och har: * avlagt doktorsexamen vid något av Sveriges lärosäte under det gångna året * bedrivit forskning i samklang med Riksföreningen för Barnsjuksköterskors inriktning* bedrivit forskning av relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar* bedrivit forskning av hög vetenskaplig kvalitetLäs mer om hur du går tillväga för att nominera här:  RfB’s Jubileumspris
Malin Jakobsson fick jubileumspriset 2021-2022 under Barnveckan i Halmstad
Malin Jakobsson tog emot Jubileumspriset under Barnveckan i Halmstad i maj 2024.