Grattis till våra resestipendiater!

/

Vi gratulerar våra resestipendiater hösten 2023!


Matilda Modigh, specialistsjuksköterska barn/ungdom, beviljades 6100 kr för att tillsammans med Maria Krona, specialistsjuksköterska barn/ungdom, göra studiebesök med inriktning på vagusnervstimulator i sjuksköterskemottagning den 15-17 januari 2024 på Great Ormond Street Hospital London, Storbritannien.

Gunilla Flankegård, sjuksköterska, uroterapeut och doktorand, beviljades 5000 kr i bidrag för muntlig presentation av studien ”Parents experiences of childhood functional constipation, a phenomenological study with a reflective lifeworld research approach” på Nordic Conference in Nursing Research 2023 samt nätverkande och studiebesök i forskargrupp, den 2-4 oktober 2023, Reykjavik, Island.

Angelica Höök, specialistsjuksköterska barn/ungdom samt anestesi och doktorand, beviljades 5000 kr i bidrag för posterpresentation av studien ”Validation of a digital assessment scale for pain” på International symposium on pediatric pain den 1-4 oktober 2023, Halifax, Kanada.

Charlotte Weiner, sjuksköterska, specialist inom onkologi och palliativ vård och doktorand, beviljades 5000 kr i bidrag för posterpresentation av studien ”How do parents´ deal with their main concern when facing moral challenges in childhood cancer care?” på SIOP- International Society of Paediatric Oncology, den 11-14 oktober 2023, Ottawa, Kanada.

Vi önskar våra stipendiater lycklig resa och ser fram emot att läsa era rapporter i Barnbladet framöver!

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) resestipendium syftar till att främja specialistsjuksköterskans kunskap i pediatrisk omvårdnad så att barnet och dess familjs omvårdnadsbehov tillgodoses. Resestipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB och verkar inom området hälso- och sjukvård för barn. 

Nästa ansökningstid är 28 februari.