Grattis till Bästa Patientinformation 2021 barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

/

Bästa patientinformation

Utmärkelsen Bästa patientinformation är ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna i syfte att främja en god läkemedelsbehandling.

Vinnare av Priset för Bästa Patientinformation 2021!

Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen för Patientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet

Motivering:

Patientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet möter ett stort och angeläget behov där det finns en brist på enkel och lättillgänglig information för patienter och anhöriga.

Handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som t ex facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe.

e-ped är en engagerande och levande informationssida som sammanfattar nyheter och aktuell kunskap,  hänvisar till rekommendationer och best practice. Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida.  Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt.

Stort Grattis Vinnare 2021

 

EPED | Facebook

Bästa patientinformation – Apotekarsocieteten

Cytostatika och toxiska läkemedel – ePed