Forskning

Forskningen inom området omvårdnad för barn och ungdomar har under de senaste decennierna upplevt en fantastisk tillväxtperiod. Antalet disputerade barnsjuksköterskor har flerdubblats och Sverige har idag ett betydande antal docenter och professorer inom området .

Dela dina forskningsresultat med andra barnsjuksköterskor

Om du som läser detta har genomfört en studie och vill publicera en länk till din publikation är du välkommen att mejla den till utbildningsansvarig.

Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn

Nätverkets syfte är att samla forskande sjuksköterskor runt om i landet som hade forskning med barn och deras familjer som gemensamt intresse. Är du intresserad av att delta detta nätverk? Kontakta utbildningsansvarig.