En ny rapport! Rapporten handlar om att med dramapedagogik stödja studenters lärande om konflikthantering i specialistsjuksköterskeprogrammet

/

Rapporten handlar om att med dramapedagogik stödja studenters lärande om konflikthantering i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Rapporten belyser ett undervisningsmoment om konflikthantering med dramapedagogik i kursen Avancerad bedömning och vårdhandlingar vid ohälsa hos barn och ungdomar, (OM5510), 15 hp. Rapporten riktar sig till lärare som söker kunskap om hur dramapedagogik kan användas på avancerad utbildningsnivå, som exempelvis i specialistsjuksköterskeutbildning. Rapporten kan fås av Helena Wigert, så kontakta henne på e-post

 

 

LeLepp M., Wigert H., Arveklev H., S., Larsson S. & Berg L. (2020). Dramapedagogik i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso­ och sjukvård för barn och ungdomar – studenters lärande om konflikthantering. Nr 7. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.