Ebba Danelius stiftelse

/

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga.

Obs: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna.

Läs mer

Sista ansökningsdag är den 17 februari 2020.