Ebba Danelius stiftelse

/

Ebba Danelius stiftelse

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Obs: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna.
Endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2020

Ansökningsblanketter till Ebba Danelius stiftelse finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se alternativt kan beställas på telefon 08- 412 24 00.

Välkommen att skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt enbart ansökningsblanketten digitalt i Wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Läs mer