Dags att söka RfB’s vetenskapliga stipendium!

/

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) vetenskapliga stipendium syftar till att främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget inom ämnet pediatrisk omvårdnad och kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad och är i början av din forskarutbildning. RfB delar årligen ut ett eller flera vetenskapliga stipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 april.

För mer info: https://barnsjukskoterska.se/stipendier/vetenskapliga_stipendium/