Förlängt datum! Dags att nominera 2020 års avhandling till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors jubileumspris.

/

Har du, eller vet du någon som har disputerat under 2020?

Glöm inte bort att nominera avhandlingen till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) jubileumspris!
Jubileumspriset syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Det instiftades 2015 med anledning av RfBs 40-årsjubileum och årligen delas ett stipendium på 10 000 SEK ut i samband med Barnveckan.
Nominering med motivering ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 31 mars.
På bilden ser vi förra årets stipendiemottagare Charlotte Castor som fick stipendiet för sin avhandling ”Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives”.