Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården Beskrivning av effekter och sammanfattning av lärdomar från pandemins första halvår

/

Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården

Beskrivning av effekter och sammanfattning av lärdomar från pandemins första halvår

 

Barnhälsovården bevakar de yngsta barnens rätt till hälsa och hälsovård och är en viktig folkhälsoarena. Likt många andra delar av hälso- och sjukvården har barnhälsovården påverkats av covid-19-pandemin på olika sätt. I denna rapport ges en beskrivning av hur små barn och familjer påverkades, och effekter på barnhälsovårdens verksamhet, under pandemins första halvår. Rapporten visar att mycket av barnhälsovårdens verksamhet har kunnat upprätthållas och de flesta barn och familjer har fått stöd och hjälp. Samtidigt har en del av verksamheten påverkats mycket, exempelvis föräldraskapsstöd och möjligheten att identifiera utsatta barn. Parallellt med detta finns oro för att vissa grupper av barn och familjer har drabbats extra hårt av pandemins effekter.

Kartläggningen utgår i första hand från intervjuer med representanter för regionernas centrala barnhälsovårdsenheter och barnavårdscentraler.

Rapporten vänder sig till förtroendevalda, chefer, regionernas centrala barnhälsovårdsenheter och barnhälsovårdsverksamheter, men är relevant även för andra verksamheter som möter barn och familjer, statliga myndigheter med flera.

 

Länk till rapporten i SKR:s webbutik