Uncategorized

Stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning

Behöriga sökande är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska barnmorskeförbundet krävs. Bidrag kan sökas för utbildning, projekt- utvecklingsarbeten: * som rör vårdkedjan mödravård – förlossning – eftervård – neonatalavdelning …

Läs merStipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund; Barnets Lyckopenning