Uncategorized

Grattis till våra resestipendiater!

Vi gratulerar våra resestipendiater hösten 2023! Matilda Modigh, specialistsjuksköterska barn/ungdom, beviljades 6100 kr för att tillsammans med Maria Krona, specialistsjuksköterska barn/ungdom, göra studiebesök med inriktning på vagusnervstimulator i sjuksköterskemottagning den …

Läs mer

Gott nytt år!

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor vill tacka nya och gamla medlemmar för det gångna året och önskar ett gott nytt 2023!   Under året som gått har RfB arbetat för att stärka …

Läs mer